• freeship icon Freeship với hoá đơn từ 200k
 • checked quality Hàng chính hãng bảo hành toàn quốc
 • Save money Kiểm tra hàng Check mã khi thanh toán

Điều kiện giao dịch chung và Chính sách vận chuyển

I. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ MUA HÀNG/DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE

1. Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện chung công khai trên cơ sở khoản 1 Điều 386 Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2015 của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi (sau đây được gọi là "Người bán") cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào bày tỏ thiện chí và sẵn sàng sử dụng dịch vụ và mua sản phẩm của Người bán, chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này (sau đây gọi là "Khách hàng"). Trong trường hợp chấp nhận các điều kiện nêu dưới đây và thanh toán mua hàng/dịch vụ, người chấp nhận đề nghị sẽ trở thành Khách hàng. Việc chấp nhận hoàn toàn đối với đề nghị giao kết công khai này là việc Khách hàng thanh toán cho các sản phẩm Người bán cung cấp theo các điều khoản của Thỏa thuận bằng cách nhấp vào nút "ĐẶT HÀNG" trên trang web tại https://myphamhuyenphi.vn/ (sau đây gọi là Trang web của Người bán). Kể từ thời điểm chấp nhận thanh toán, Khách hàng được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản công khai này.

2. Định Nghĩa

Người bán – Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi (Địa chỉ: Số 86 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Mã số thuế 0107835932).

Khách hàng (Người mua) - bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đã chấp nhận đề nghị công khai theo các điều khoản này.

Website trực tuyến – là trang thương mại điện tử trực tuyến của Người bán, có địa chỉ tại: https://myphamhuyenphi.vn/ (sau đây gọi là cửa hàng trực tuyến, trang web).

Hàng hóa/Sản phẩm - một đối tượng thỏa thuận giữa Các bên, nằm trong một danh sách các loại mặt hàng có thể đáp ứng nhu cầu và được cung cấp cho mục đích mua để sử dụng hoặc tiêu dùng, được trình bày trong cửa hàng trực tuyến.

Đơn đặt hàng – bao gồm các mặt hàng/sản phẩm riêng lẻ từ danh sách phân loại hàng hóa do Khách hàng chỉ định khi đặt hàng trên trang web.

3. Quy định chung

3.1. Các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được Người bán áp dụng và tuân thủ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.2. Người bán có quyền thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản chung về mua hàng/dịch vụ này. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay sau khi công bố và đăng trên trang web của Người bán.

3.3. Quan hệ Hợp đồng hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách hàng được xác nhận qua thông báo chuyển tới email mà Khách hàng cung cấp. Khi Khách hàng muốn hủy đơn đặt hàng, cần phải không chậm trễ thông tin lại cho Người bán để hủy lệnh lên đơn, không chuyển giao hàng hóa cho Bên vận chuyển. Khách hàng được quyền lựa chọn, chấp nhận và thanh toán tiền hàng theo các điều khoản được Người bán đưa ra.

3.4. Quyền sở hữu Hàng hóa đã đặt hàng được chuyển cho Khách hàng kể từ thời điểm Hàng hóa thực sự được chuyển cho Khách hàng và Người bán đã nhận được thanh toán toàn bộ chi phí của Hàng hóa. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng ngẫu nhiên đối với Hàng hóa được chuyển cho Khách hàng kể từ thời điểm trên.

3.5. Giá của Hàng hóa do Người bán xác định đơn phương và được đưa ra trên trang cửa hàng trực tuyến.

3.6. Trong trường hợp Người bán tiến hành các sự kiện khuyến mại, các điều khoản đặc biệt có thể được thiết lập trong các điều khoản của chương trình khuyến mãi được đăng trên trang web quy định thủ tục đặt hàng và trả lại Hàng hóa. Đặt hàng khuyến mại và/hoặc đáp ứng các điều kiện khác để tham gia chương trình khuyến mại có nghĩa là Người mua đồng ý với các điều khoản của chương trình khuyến mại có liên quan.

4. Đặt Hàng

4.1. Việc đặt mua Hàng hóa được thực hiện bởi Khách hàng thông qua Trang web. Khi đặt mua Hàng hóa, Khách hàng cam kết cung cấp các thông tin đăng ký sau về bản thân: họ, tên; địa chỉ email; số liên lạc; địa chỉ giao hàng.

4.2. Người bán không chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của thông tin do Khách hàng cung cấp khi đặt hàng.

4.3. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được cung cấp khi đặt hàng.

4.5. Việc Khách hàng tự điền vào mẫu đăng ký trên Trang web có nghĩa là Khách hàng đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này. Ngày Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký quy định tại khoản 4.1. của Thỏa thuận này là ngày xác lập Hợp đồng Mua bán giữa Người bán và Khách hàng.

4.6. Tất cả các tài liệu thông tin được trình bày trên Trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không thể truyền tải đầy đủ thông tin đáng tin cậy về một số thuộc tính và đặc điểm của Hàng hóa. Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thuộc tính và đặc điểm của Hàng hóa, trước khi đặt hàng, Khách hàng phải nhờ tư vấn.

4.7. Giá trị danh nghĩa của phiếu quà tặng để thanh toán cho các đơn đặt hàng (nếu có) không được áp dụng cộng dồn.

5. Thời Gian Và Phương Thức Giao Hàng

5.1. Việc chuyển phát hàng hóa được thực hiện theo các phương thức sau:

 • Nhận hàng hóa trực tiếp tại Trụ sở của Người bán: số 86 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh thu hộ (COD) do Bên vận chuyển đảm nhận.

5.2. Khoảng thời gian mà Người bán cam kết xử lý Đơn đặt hàng là từ một đến ba ngày làm việc. Thời hạn thực hiện Đơn đặt hàng phụ thuộc vào sự sẵn có của các mặt hàng đã đặt của Hàng hóa trong kho của Người bán, thời gian cần thiết để xử lý Đơn đặt hàng, cũng như phụ thuộc vào địa điểm giao hàng.

5.3. Thời hạn thực hiện Đơn đặt hàng trong các trường hợp ngoại lệ có thể được thỏa thuận riêng với Khách hàng, tùy thuộc vào đặc tính và số lượng của Hàng hóa đã đặt.

5.4. Đơn đặt hàng được coi là đã giao thành công tại thời điểm Bên vận chuyển giao Hàng hóa cho Khách hàng. Bằng việc nhận Hàng hóa, Khách hàng xác nhận việc đã hoàn thành Đơn đặt hàng.

5.5. Nếu Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch về chi tiết liên hệ của mình, Người bán không chịu trách nhiệm về việc thực hiện vận chuyển, hoàn trả Đơn đặt hàng.

5.6. Người bán sẽ cố gắng tuân thủ thời gian giao hàng quy định trong thỏa thuận này, tuy nhiên, việc giao hàng có thể bị chậm trễ do những trường hợp không lường trước được mà không phải do lỗi của Người bán.

5.7. Rủi ro về thiệt hại do ngẫu nhiên đối với Hàng hóa sẽ đến với Khách hàng kể từ thời điểm Đơn hàng được chuyển cho Khách hàng và người nhận Đơn hàng có chữ ký xác nhận vào các chứng từ xác nhận việc giao Đơn hàng.

5.8. Chi phí giao hàng của mỗi Đơn hàng được tính riêng, dựa trên chi phí của Đơn hàng, cũng như địa điểm và phương thức giao hàng.

5.9. Để tránh các trường hợp lừa đảo hoặc loại bỏ các trường hợp tiêu cực, khi giao Đơn hàng trả trước, người giao Đơn hàng có quyền yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh nhân thân của Khách hàng.

5.10. Khi chuyển Đơn hàng, Khách hàng cùng với sự có mặt của người giao Đơn hàng, phải kiểm tra hình thức và bao bì của Đơn hàng, số lượng Hàng hóa trong Đơn hàng, số lượng đầy đủ và chủng loại.

5.11. Việc không nhận Đơn hàng do lỗi của Khách hàng được coi là việc Khách hàng từ chối thực hiện hợp đồng mua bán và là cơ sở để Người bán hủy Đơn hàng.

5.12. Chi phí giao hàng không được bao gồm trong chi phí Hàng hóa.

6. Đơn Giá Và Thủ Tục Thanh Toán

6.1. Giá của Hàng hóa được Người bán công khai chỉ định trên Trang web. Giá của Hàng hóa được niêm yết chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các phí/lệ phí khác (nếu có), cước vận chuyển…

6.2. Giá của Hàng hóa được nêu trên Trang web có thể được Người bán đơn phương thay đổi. Giá của Hàng hóa có giá trị tại thời điểm nhấn nút "ĐẶT HÀNG" - ở giai đoạn cuối cùng của việc Đặt Hàng. Trong trường hợp này, giá của Hàng hóa mà Khách hàng đã đặt là không thể thay đổi.

6.3. Khách hàng thanh toán cho Hàng hóa bằng đồng Việt Nam theo một trong các cách sau:

 • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại địa điểm nhận hàng với phương thức nhận hàng trực tiếp;
 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Người bán theo thông tin thanh toán được công khai trên Trang web.

6.4. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các khoản thanh toán do mình thực hiện và điền vào các chứng từ thanh toán các nội dung cần thiết.

7. Đổi trả hàng

7.1. Đổi trả hàng hóa với tình trạng nguyên vẹn.

7.1.1 Người bán hỗ trợ đổi mới hàng hóa trong những trường hợp sau:

 • Sản phẩm không giống với mẫu mã như đã đặt hàng.
 • Sản phẩm không đủ số lượng như trong đơn đặt hàng.
 • Sản phẩm bị móp méo, bể vỡ trong quá trình vận chuyển giao hàng. Khách hàng có chứng cứ chứng minh tại thời điểm nhận hàng xác định được tình trạng hàng hóa (quay lại video bóc hàng để giải quyết khi xảy ra sự cố hoặc phản hồi ngay với Bên vận chuyển) tại thời điểm nhận hàng.
 • Sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

7.1.2. Hàng hóa được mua trên Trang web có thể được trả lại bất kỳ lúc nào trước khi nhận hàng hoặc khi nhận hàng với các điều kiện sau:

 • Trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được Hàng hóa;
 • Hàng hóa không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hình thức bên ngoài nguyên vẹn, bao bì không bị hư hỏng (bao gồm giấy bóng kính, tem, nhãn, v.v.),
 • Không có dấu hiệu bị sử dụng.

7.2. Trả lại hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

7.2.1. Hàng hóa không đảm bảo chất lượng có nghĩa là Hàng hóa bị vỡ, rò rỉ, hư hỏng, khuyết tật….

7.2.2. Trong trường hợp phát hiện ra các khuyết tật trong Hàng hóa, theo lựa chọn của mình, Khách hàng có quyền:

 • Yêu cầu loại bỏ miễn phí các khuyết tật trong Hàng hóa;
 • Yêu cầu thay thế Hàng hóa của một sản phẩm tương tự (cùng loại) hoặc cùng một sản phẩm (khác loại) với giá mua tương ứng;
 • Từ chối thực hiện hợp đồng mua bán và yêu cầu trả lại số tiền đã thanh toán cho Hàng hóa.
Theo yêu cầu của Người bán và bằng chi phí của mình, Khách hàng phải trả lại Hàng hóa có khuyết tật.

7.2.3. Thực hiện các quyền quy định tại khoản 7.2.2., Khách hàng có nghĩa vụ:

Khi nhận được đơn đặt hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh và phát hiện Hàng hóa không đạt chất lượng tại thời điểm giao hàng bởi Bên vận chuyển, Khách hàng ngay lập tức lập văn bản trả lại (Biên bản hoàn trả/Yêu cầu xác nhận hoàn trả hàng hóa với Bên vận chuyển), nội dung xác định tất cả các phẩm chất không phù hợp của Hàng hóa trên hóa đơn và gửi lại Hàng hóa cho Bên vận chuyển.

7.2.4. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại và các tài liệu kèm theo, Người bán xem xét khiếu nại đó và liên hệ với Khách hàng để làm rõ thủ tục trả lại Hàng hóa hoặc gửi cho Khách hàng thư từ chối đổi trả Hàng hóa.

7.2.5. Sau khi xem xét tích cực yêu cầu của Khách hàng về việc chấm dứt hợp đồng mua bán và quyết định trả lại số tiền đã thanh toán cho Hàng hóa, Khách hàng phải thực hiện các hành động sau:

Tự trả lại Hàng hóa bằng cách gửi qua Bên vận chuyển bất kỳ đến địa chỉ của Người bán; đính kèm Đơn Trả hàng đã điền đầy đủ thông tin vào Hàng hóa được trả lại và gửi cùng với Hàng hóa cho Người bán.

7.2.6. Trong trường hợp Khách hàng rút khỏi hợp đồng mua bán và yêu cầu trả lại số tiền đã thanh toán cho Hàng hóa và phí vận chuyển trả lại, thì Người Bán sẽ hoàn trả cho Khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận lại hàng, kèm theo các chứng từ liên quan.

7.2.7. Mọi thông tin điện tử hoặc/và các tài liệu kèm theo được liệt kê trong Điều 7, Khách hàng vui lòng gửi đến địa chỉ e-mail của Người bán:  cskh@huyenphi.com

7.2.8. Không áp dụng đổi trả do khách hàng không ưng ý hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng.

8. Trách Nhiệm Của Các Bên

8.1. Người bán không chịu trách nhiệm về sự tác dụng của Hàng hóa đã bán so với kỳ vọng/mong đợi của Khách hàng và/hoặc đối với các đánh giá chủ quan của Khách hàng và/hoặc đánh giá chủ quan tiêu cực khác của Bên thứ ba để coi là căn cứ đánh giá Hàng hóa có chất lượng kém.

8.2. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, thiếu sót và/hoặc không kịp thời từ thông tin do Khách hàng cung cấp cần thiết để thực hiện Thỏa thuận này.

8.3. Các Bên được miễn trách nhiệm đối với việc chậm trễ/không hoàn thành một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp đồng này, nếu việc chậm trễ này là do các trường hợp bất khả kháng phát sinh sau khi ký kết Hợp đồng hoặc nếu các Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng là kết quả của các sự kiện bất thường mà các Bên không thể thấy trước hoặc không thể ngăn chặn bằng các biện pháp hợp lý. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm các sự kiện: chiến tranh, nổi dậy, đình công, động đất, lũ lụt, thiên tai khác, hỏa hoạn, mất điện xảy ra không do lỗi của các Bên, hành động và các hành vi của các cơ quan có thẩm quyền được thông qua sau khi ký kết Thỏa thuận ngăn cản khiến Các Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ được thiết lập bởi Thỏa thuận, và các trường hợp, sự kiện và hiện tượng không thể lường trước được khác ngoài tầm kiểm soát của Các Bên, nhưng không giới hạn ở những điều trên. Trong trường hợp bất khả kháng, các Bên không có yêu cầu gì đối với nhau và mỗi Bên tự chịu rủi ro về hậu quả của những trường hợp này.

8.4. Khách hàng có quyền gửi tất cả các khiếu nại về việc thực hiện lệnh không đúng cách đến email: cskh@huyenphi.com. Mọi thông tin nhận được đều được xử lý và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

8.5. Người bán không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho Khách hàng do việc sử dụng Hàng hóa đã đặt trên Trang web không đúng cách, không tuân thủ hướng dẫn của Người bán.

9. Điều Khoản Cuối Cùng Và Các Điều Kiện Khác

9.1. Các mối quan hệ giữa Khách hàng và Người bán sẽ được điều chỉnh/giải thích và áp dụng bởi luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

9.2. Tất cả các tranh chấp phát sinh, Các bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua thương lượng, nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được chuyển đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội thụ lý xét xử.

9.3. Khách hàng đảm bảo rằng đã đọc hiểu và tuân thủ những điều kiện được đưa ra tại điều kiện giao dịch chung này.

9.4. Nếu bất kỳ hàng hóa nào được bán/giao cho Khách hàng được Người bán hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc tòa án nào xác định là có khiếm khuyết hoặc không đủ điều kiện công bố lưu hành theo quy định thì Người bán sẽ nhanh chóng thông báo các thông tin liên quan cho Khách hàng và sẽ thực hiện ngay hành động khắc phục/thu hồi. Người bán sẽ thanh toán tất cả các chi phí hợp lý liên quan đến việc xác định xem liệu việc thu hồi có cần thiết hay không và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp sửa chữa hoặc sửa đổi cần thiết bằng chi phí của mình. Các bên thừa nhận rằng có thể các Sản phẩm khác do Người bán sản xuất có thể chứa cùng một lỗi hoặc có tình trạng không tuân thủ tiêu chuẩn. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ đợt thu hồi nào liên quan đến hàng hóa sẽ được xử lý riêng biệt với các đợt thu hồi tương tự đối với các sản phẩm khác của Người bán với điều kiện là việc xử lý riêng biệt đó là hợp pháp. Mỗi bên sẽ tham khảo ý kiến của bên kia trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với công chúng hoặc cơ quan chính phủ liên quan đến các nguy cơ an toàn tiềm ẩn đối với Hàng hóa được mua.

9.5. Cửa hàng trực tuyến và các dịch vụ được cung cấp có thể tạm thời không hoạt động một phần hoặc hoàn toàn do các nguyên nhân/lý do ngăn chặn hoặc vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào khác

9.6. Các quy định được dẫn chiếu (nếu có) liên quan đến các chính sách khác tại trang web là một phần không thể tách rời của Điều khoản chung về mua hàng/dịch vụ này.

II. QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN VÀ NHẬN HÀNG

1. Phí vận chuyển

Mỹ phẩm Huyền Phi miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng có hóa đơn từ 200.000đ trở lên. Đối với đơn hàng có giá trị thanh toán dưới 200.000đ, chúng tôi sẽ áp dụng phí giao hàng theo phí đơn vị vận chuyển.

chính sách vận chuyển

Mỹ phẩm Huyền Phi giao hàng toàn quốc và được kiểm tra hàng, check mã khi thanh toán

2. Thời gian nhận hàng

 • Tại Hà Nội, TP HCM: thời gian giao hàng từ 1-2 ngày.
 • Tại các tỉnh, thành khác: thời gian giao hàng từ 2-6 ngày.
 • Khách hàng có thể nhận hàng tại Văn phòng giao dịch: số 86 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Chú ý

 • Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thật kỹ sản phẩm, hóa đơn, quà tặng trước khi ký nhận vào biên nhận hàng hóa. Kể từ thời điểm nhận hàng, myphamhuyenphi.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sản phẩm như móp méo, hư hỏng, rơi vỡ do quá trình vận chuyển hoặc không sử dụng sản phẩm đúng theo hướng dẫn sử dụng.
 • Đối với trường hợp thay đổi địa điểm hoặc người nhận, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0988 579 179 hoặc gửi thư về địa chỉ email cskh@huyenphi.com, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin người nhận hàng hộ (chứng minh thư hoặc căn cước công dân). Huyền Phi có thể từ chối giao hàng nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu không an toàn hoặc các hoạt động lừa đảo.

Trân trọng cảm ơn!

Thêm vào giỏ hàng thành công