Chính sách bảo hành

2.461 người đã xem
Ý chính trong bài viết

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  1. Trường hợp được bảo hành:
  • Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành
  • Sản phẩm bị vỡ, hỏng trong quá trình vận chuyển
  • Sản phẩm được bảo hành theo quy định của công ty
  1. Trường hợp không được bảo hành:
  • Sản phẩm đã quá thời hạn ghi trên Phiếu bảo hành hoặc mất Phiếu bảo hành.
  • Sản phẩm không được mua trực tiếp từ công ty
  • Sản phẩm đã bị bóc và đã qua sử dụng